КМҚК «Бизнес және сервис колледжі»

Тізім
Виртуальная приемная комиссия для абитуриентов КГКП «КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА И СЕРВИСА»:

Instagram колледжа

WhatsApp колледжа

Сайт колледжа

Контактные телефоны:

8 775 175 21 03
50-58-98

«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК оқуға қабылдау Ережелері

Оқуға қабылдау ережелері

Нормативтік сілтемелер *

ISO 9000:2015 «Сапа менеджменті жүйесі. Негізгі ережелер мен сөздік».

ISO 9001:2015 «Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар».

Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңы.

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін ұйымдарға құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

БжСК 2018-2022 жылдарға арналған Даму стратегиясы

БжСК сапа саласындағы саясаты.

БжСК Сапа саласындағы мақсаттары

 БжСК Жарғысы

 Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесі.

 Терминдер, анықтамалар:

 Қабылдау комиссиясы - техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін оқу орындарының жанынан оқуға түсушілерден және түсу сынақтары ұйымдарынан құжаттарды қабылдау үшін құрылады;

 Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы - БжСК қабылдау комиссиясына жедел басшылықты жүзеге асырады, оның жұмысы мен іс қағаздарын ұйымдастырады және бақылайды; қабылдауды ұйымдастыру мен өткізуге қатысты бұйрықтардың жобаларын, сондай-ақ қабылдау комиссиясының жұмысын реттейтін материалдардың жобаларын дайындайды.

Қабылдау комиссиясының техникалық хатшысы - талапкерлерге өтініштерді ресімдеу кезінде көмек көрсетеді, талапкер туралы мәліметтерді тіркеу журналына жазады, талапкерлердің жеке іс құжаттарын, құжаттарды қабылдау туралы қолхаттарды ресімдейді.

 Мәтінде келесі қысқартулар қолданылады:

ҚР МЖБС– Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты

ТжКБ –техникалық және кәсіптік білім

ДП-құжатталған рәсім

Колледжге оқуға қабылдау ережесі

КМҚК «Бизнес және сервис колледжі»

2020-2021 оқу жылы

І. Жалпы ережелері

            Осы қабылдау қағидалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы «18» қазандағы № 578 бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларына, ҚР Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 200 бұйрығымен бекітілген «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес әзірленді.

Ереже «Бизнес және сервис колледжі» КМҚК–на оқуға қабылдау тәртібін анықтайды. 

Колледжге негізгі  орта /жалпы негізгі/, жалпы орта /жалпы орта/, техникалық және кәсіптік (кәсіптік бастауыш және орта кәсіптік), орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғалар сондай-ақ шетелдік азаматтар  және азаматтығы жоқ адамдар  Қазақстан  Республикасының белгіленген тәртіппен қабылданады.

ІІ. Құжаттарды қабылдау және түсу

емтихандарын өткізуді ұйымдастыру

Колледжде оқуға азаматтардың арызын қабылдау үшін түсі емтихандарын жүргізуге оқушылар құрамына енгізу үшін 1 маусымнан бастап қабылдау комиссиясы құрылып өз жұмысын бастайды. Қабылдау комиссиясының құрамына төраға, жауапты хатшы, қабылдау комиссия мүшелері енеді. Қабылдау комиссиясының құрамына жергілікті өкілетті және атқарушы органдардың, жұмыс берушілердің, қоғамдық ұйымдардың және білім беру ұйымдарының өкілдері кіреді. Қабылдау комиссиясының құрамынан оның мүшелерінің көп дауысымен төраға сайланады.

Тұлғалардың білім беру ұйымдарында оқуға өтініштерін қабылдау:

 • орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына - күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 25 тамызы аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына - күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында, өнер және «Дизайн»  мамандығы бойынша - күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 20 шілдесі аралығында;
 • білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша - күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 27 тамызы аралығында.

       Оқуға түсушілер білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау туралы өтінішіне білімі туралы құжаттың төлнұсқасын қоса бере отырып,«Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде 6697 нөмірімен тіркелген) № 086-У нысаны бойынша медициналық анықтаманы, «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде 6697 нөмірімен тіркелген) № 088-У нысаны бойынша I және II топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін медициналық-әлеуметтік сараптама қорытындысын, 3x4 көлеміндегі 4 фотосуретін қоса береді.

        Оқуға түсетін құжаттарды оқуға түсушінің жеке өзі немесе оның заңды өкілдері ұсынады.Қабылдау квотасы қарастырылған білім беру ұйымдарына оқуға түсуші тұлғалар санатты растайтын құжаттарын ұсынады.

Негізгі орта білім және жалпы орта білім негізінде  колледжге қабылдау келесі мамандықтар бойынша жүзеге асырылады:

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандық тарының коды

Білім беру бейіні, мамандық атауы

Біліктілік

Техникалық және кәсіптік білім үшін оқыту мерзімі

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

0402000

Дизайн (бейін бойынша) **

     

040201 3

 

Дизайнер

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

0413000

Сәндік-қолданбалы өнері және халықтық кәсіпшілік (бейін бойынша)**

     

041316 3

 

Суретші

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

0500000

Қызмет көрсету, экономика және басқару

     

0501000

Әлеуметтік жұмыс

     

050101 3

 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

0506000

Шаштараз өнері және сәндік косметика**

     

050601 2

 

Шаштараз-модельер

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

050608 1

 

Шаштараз шебері

1 год 10 мес.

10 мес.

050606 3

 

Суретші-модельер

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

0507000

Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және ұйымдастыру

     

050701 1

 

Консьерж*

1 жыл 10 ай

10 ай

050702 1

 

Швейцар

1 жыл 10 ай

10 ай

050703 1

 

Күтуші

1 жыл 10 ай

10 ай

050704 2

 

Әкімшілік көмекшісі

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

050705 3

 

Әкімшілік

2 жыл 10 ай

10 ай

050706 3

 

Супервайзер (ауысым басшысы)

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

0508000

Тамақтандыруды ұйымдастыру**

     

050801 2

 

Аспаз

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

050802 2

 

Кондитер

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

050804 2

 

Даяшы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

050806 3

 

Технолог-менеджер

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

0510000

Ісқағаздарын жүргізу және мұрағаттану (қолдану аясы және салалары бойынша)

     

 

ІІІ. Оқуға қабылдау емтихандары

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсу үшін түсу емтихандары:

 • негізгі орта (негізгі жалпы) білімі бар оқуға түсушілер үшін - негізгі орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары көлемінде екі пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және мамандық бейіні бойынша пән);
 • жалпы орта білімі бар оқуға түсушілер үшін үш пән (қазақ немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бейіні бойынша пән) бойынша;
 • мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар оқуға түсушілер үшін мамандықтың бейінді пәні бойынша өткізіледі.
 • мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін әңгімелесу түрінде өткізіледі;

Оқуға қабылдау  емтихандарының өткізу ережесі

      Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсу үшін түсу емтихандары, орта буын мамандарын даярлау үшін және:

 •  негізгі орта (негізгі жалпы) білімі бар оқуға түсушілер үшін - негізгі орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары көлемінде екі пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және мамандық бейіні бойынша пән);
 • мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін әңгімелесу түрінде өткізіледі;
 • жалпы орта білімі бар оқуға түсушілер үшін үш пән (қазақ немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бейіні бойынша пән) бойынша;
 • мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар оқуға түсушілер үшін мамандықтың бейінді пәні бойынша өткізіледі.

      Конкурс білім беру ұйымдары өткізген түсу емтихандарының нәтижелері бойынша алынған баллдар (бағалар) негізінде өткізіледі.

      Түсу емтихандары бекітілген кестеге сәйкес өткізіледі. Кестені түсу емтихандарының өтетін күні мен уақытын, орнын көрсете отырып білім беру ұйымдарының басшылары (3) жұмыс күнінен кешіктірмей емтихан өткізерден алдын бекітеді және оны ақпараттық стендтермен білім беру ұйымдарының интернет ресурстарында орналастырады.

      Білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілерге арналған түсу емтихандары әңгімелесу нысанында өткізіледі. Түсу емтихандарын және әңгімелесуді өткізу кезеңінде аудио-бейнежазба жүргізіледі.

      Қабылдау комиссиясы оқуға түсушімен тиісті бағыттар бойынша жеке әңгімелесуді жүргізеді. Қабылдау комиссиясы әр оқуға түсушімен әңгімелесуді 20 минуттан артық жүргізбейді. Әңгімелесуге арналған сұрақтар тізбесін қабылдау комиссиясының басшысы бекітеді.

      Түсу емтихандарының қорытындылары ақпараттық стендтерде және білім беру ұйымидарының интернет-ресурстарында түсу емтихандарын өткізген күні орналастырылады.

  Орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін адамдар үшін оқудың күндізгі нысанына түсу емтихандары - күнтізбелік жылдың 1 тамызы мен 27 тамызы аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына - күнтізбелік жылдың 1 тамызы мен 28 қыркүйегі аралығында; өнер және мәдениет мамандықтары бойынша арнаулы немесе шығармашылық емтихандар - күнтізбелік жылдың 21 шілдесі мен 28 шілдесі аралығында өткізіледі.

      Білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін тұлғалар үшін оқудың күндізгі нысанына түсу емтихандары күнтізбелік жылдың 1 тамызы мен 29 тамызы аралығындаөткізіледі.

      Түсу емтихандарын өткізу кезінде: тестілеу нысанында әрбір пән бойынша тестілеу тапсырмаларының (сұрақтарының) саны – 25; әрбір тест тапсырмасының дұрыс жауабы 1 балмен бағаланады; үш пән бойынша тестілеуге – 2 сағат 15 минут, ал екі пән бойынша – 1 сағат 30 минут беріледі; дұрыс жауаптар коды тестілеу аяқталғаннан кейін дереу ілінеді; тестілеу нәтижелері ол өткізілген күні хабарланады; пәндер бойынша емтихандар нысанында түсу емтихандарының нәтижелері бойынша алынған "3", "4", "5" бағаларын қабылдау комиссиясы мынадай шәкіл бойынша: "3" – 8 балға, "4" – 17 балға, "5" – 25 балға алмастырады.

       Білім беру ұйымдарына түсу емтихандары түсушілердің өтінішіне сәйкес қазақ немесе орыс тілдерінде өткізіледі. Түсу емтихандарын қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

      Техникалық және кәсіптік білім мамандықтарының бейіні бойынша жалпы білім беретін пәндердің тізбесі осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес айқындалады.

      «Дизайн» мамандығы бойынша колледжге оқуға түсетін тұлғалар осы Үлгі қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес бекітілген бағдарламалар бойынша өткізілетін шығармашылық емтихандар тапсырады.

Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтиханның кестесін (емтиханды өткізу нысаны, күні, уақыты мен өткізілетін орны, консультациялар) қабылдау комиссиясының төрағасы бекітеді және оны оқуға түсушілердің назарына құжаттарды қабылдау басталғанға дейін кешіктірмей жеткізіледі.

      Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихан басталғанға дейін оқуға түсушілерге емтихан материалдары беріледі және титулдық парақтарды ресімдеу тәртібі түсіндіріледі, сондай-ақ арнаулы және (немесе) шығармашылық емтиханның басталу және аяқталу уақыты, нәтижелерді жариялаудың уақыты мен орны және апелляцияға өтініштер беру рәсімі көрсетіледі.

      Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтиханның өткізу қорытындылары – бағалау ведомостарымен ресімделеді. Арнаулы емтихан "өтті" немесе "өтпеді" деген нысанда бағаланады. Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтиханның нәтижелері емтихан өткізілетін күні жарияланады.

            Білім беру ұйымында бірыңғай талаптардың сақталуын қамтамасыз ету және түсу емтихандар нәтижелерін бағалау кезіндегі даулы мәселелерді шешу, оқуға түсушілердің құқығын қорғау мақсатында білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен апелляциялық комиссия құрылады. Апелляциялық комиссия мүшелері тақ санынан тұрады. Апелляциялық комиссия мүшелері тесттік пәндер бойынша техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы педагогтердің санынан құрылады. Бір тестілеу пәні бойынша педагогтердің саны кемінде екі адамнан құрылады. Апелляциялық комиссия мүшелерінің құрамынан оның мүшелерінің көп дауысымен басшы сайланады.

      Түсу емтихандарының нәтижелерімен келіспеген тұлға апелляцияға шағым береді. Апелляцияға өтініш апелляциялық комиссияға түсу емтихандарының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін беріледі және апелляциялық комиссиямен өтініш оны берушісінің қатысуымен бір жұмыс күні ішінде өтініш берген күннен бастап қаралады. Апелляциялық комиссияның шешімі отырысқа оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі. Апелляциялық комиссияның шешімі отырысқа қатысушылардың көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, төрағаның дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссияның жұмысы төрағаның және барлық қатысушы апелляциялық комиссия мүшелерінің қолы қойылған хаттамамен ресімделеді.

ІV. Оқушы құрамына қабылдау

Орта буын, қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау:

 • оқудың күндізгі нысанына - күнтізбелік жылдың 25-31 тамызы аралығында;
 • оқудың кешкі және сырттай нысанына - күнтізбелік жылдың 15-30 қыркүйегі аралығында өткізіледі.

      Білікті жұмысшы кадрлар даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау:

 • оқудың күндізгі нысанына - негізгі орта немесе жалпы орта білімі туралы құжаттарда көрсетілген бейіндік пәндер бойынша бағалары, әңгімелесу нәтижелері ескеріле отырып іріктеу негізінде күнтізбелік жылдың 25 тамызы мен 31 тамызы аралығында;

     Қабылдау нәтижелері туралы ақпаратты қабылдау комиссиялары орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін оқудың күндізгі нысанына түсушілердің назарына - күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін, білікті жұмысшы кадрларды даярлау бойынша - күнтізбелік жылдың 10 қыркүйегіне дейін, кешкі және сырттай оқу нысандарына - күнтізбелік жылдың 30 қыркүйегіне дейін ақпараттық стендтерге немесе білім беру ұйымының интернет-ресурстарына орналастыру арқылы жеткізеді.

Қабылдау комиссиясының

 жауапты хатшысы:                                             А.Байжигитова

 

Қосымша  1

КМҚК «Бизнес және сервис колледжі»

қабылдау ережесіне

 

Колледжге түсу емтихандарына арналған техникалық және кәсіби білім беру бейіні бойынша жалпы білім беру пәндерінің тізбегі күндізгі бөлім

Техникалық және кәсіби білім беру мамандықтарының коды

Мамандықтар

Бейінді пәннің атауы

негізгі орта білім 9 сынып

жалпы орта білім 11 сынып

Оқыту тілі

+

 1. Оқыту тілі
 2. Қазақстан тарихы

+

0402000

«Дизайн» (бейін бойынша)

2 шығармашылық емтихан

2  шығармашылық емтихан

0413000

«Сәндік қолданбалы өнері және халықтық кәсіпшілік» (бейін бойынша)

2 шығармашылық емтихан

2  шығармашылық емтихан

0507000

«Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және ұйымдастыру»

Математика

Математика

0508000

«Тамақтандыруды ұйымдастыру»

Математика

Математика

0511000

«Туризм» (салалар бойынша)

География

География

0515000

«Менеджмент (салалар және қолдану аясы бойынша)»

Математика

Математика

0516000

«Қаржы»  (салалар бойынша)

Математика

Математика

0513000

«Маркетинг» (салалар бойынша)

Математика

Математика

0518000

«Есеп және аудит» (салалар бойынша)

Математика

Математика

0510000

«Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану»

Әдебиет (оқыту тілі бойынша)

Қазақ тілі/ Орыс тілі

0506000

«Шаштараз өнері және сәндік косметика»

Химия

Химия

0501000

«Әлеуметтік жұмыс»

Қазақстан тарихы

Дүниежүзілік тарих

0601000

«Стандарттау метрология және сертификаттау»(салалар бойынша)

Математика

Математика

1226000

«Тамақтандыру кәсіпорындарының өнімін өндіру технологиясы  және оны ұйымдастыру»

Биология

Химия

1211000

«Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу»

Математика

Математика

1213000

«Аң терісі мен қой терісі бұйымдары өндірісінің технологиясы»

Математика

Математика

1215000

«Жеңіл өнеркәсіп ұйымдарының жабдығы»

Биология

Химия


Қосымша  2

КМҚК «Бизнес және сервис колледжі» қабылдау ережесіне

                                                           

Техникалық және кәсіптік білім мамандықтарының коды

Мамандықтың атауы

Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихандарды өткізу нысаны

Негізгі орта (жалпы негізгі) білім базасында

Орта (жалпы орта) білім базасында

0400000 – Өнер және мәдениет

0402000

Дизайн (бейін бойынша)

Сурет және кескіндеме, композиция

Сурет және кескіндеме, композиция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМҚК «Бизнес және сервис
колледжі»

Әрленім және құрастыру
SemStar

Казахстан, ВКО, г. Семей
ул. Аймаутова, 143 «а»
e-mail: biznes_sbk@mail.ru
Приемная: 8 (7222) 50-58-98
Тел.: 8 (7222) 50-70-73, 50-71-18
Факс: 8 (7222) 50-58-98, 50-70-78

«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК оқуға қабылдау Ережелері

Оқуға қабылдау ережелері

Нормативтік сілтемелер *

ISO 9000:2015 «Сапа менеджменті жүйесі. Негізгі ережелер мен сөздік».

ISO 9001:2015 «Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар».

Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңы.

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін ұйымдарға құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

БжСК 2018-2022 жылдарға арналған Даму стратегиясы

БжСК сапа саласындағы саясаты.

БжСК Сапа саласындағы мақсаттары

 БжСК Жарғысы

 Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесі.

 Терминдер, анықтамалар:

 Қабылдау комиссиясы - техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін оқу орындарының жанынан оқуға түсушілерден және түсу сынақтары ұйымдарынан құжаттарды қабылдау үшін құрылады;

 Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы - БжСК қабылдау комиссиясына жедел басшылықты жүзеге асырады, оның жұмысы мен іс қағаздарын ұйымдастырады және бақылайды; қабылдауды ұйымдастыру мен өткізуге қатысты бұйрықтардың жобаларын, сондай-ақ қабылдау комиссиясының жұмысын реттейтін материалдардың жобаларын дайындайды.

Қабылдау комиссиясының техникалық хатшысы - талапкерлерге өтініштерді ресімдеу кезінде көмек көрсетеді, талапкер туралы мәліметтерді тіркеу журналына жазады, талапкерлердің жеке іс құжаттарын, құжаттарды қабылдау туралы қолхаттарды ресімдейді.

 Мәтінде келесі қысқартулар қолданылады:

ҚР МЖБС– Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты

ТжКБ –техникалық және кәсіптік білім

ДП-құжатталған рәсім

Колледжге оқуға қабылдау ережесі

КМҚК «Бизнес және сервис колледжі»

2020-2021 оқу жылы

І. Жалпы ережелері

            Осы қабылдау қағидалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы «18» қазандағы № 578 бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларына, ҚР Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 200 бұйрығымен бекітілген «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес әзірленді.

Ереже «Бизнес және сервис колледжі» КМҚК–на оқуға қабылдау тәртібін анықтайды. 

Колледжге негізгі  орта /жалпы негізгі/, жалпы орта /жалпы орта/, техникалық және кәсіптік (кәсіптік бастауыш және орта кәсіптік), орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғалар сондай-ақ шетелдік азаматтар  және азаматтығы жоқ адамдар  Қазақстан  Республикасының белгіленген тәртіппен қабылданады.

ІІ. Құжаттарды қабылдау және түсу

емтихандарын өткізуді ұйымдастыру

Колледжде оқуға азаматтардың арызын қабылдау үшін түсі емтихандарын жүргізуге оқушылар құрамына енгізу үшін 1 маусымнан бастап қабылдау комиссиясы құрылып өз жұмысын бастайды. Қабылдау комиссиясының құрамына төраға, жауапты хатшы, қабылдау комиссия мүшелері енеді. Қабылдау комиссиясының құрамына жергілікті өкілетті және атқарушы органдардың, жұмыс берушілердің, қоғамдық ұйымдардың және білім беру ұйымдарының өкілдері кіреді. Қабылдау комиссиясының құрамынан оның мүшелерінің көп дауысымен төраға сайланады.

Тұлғалардың білім беру ұйымдарында оқуға өтініштерін қабылдау:

 • орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына - күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 25 тамызы аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына - күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында, өнер және «Дизайн»  мамандығы бойынша - күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 20 шілдесі аралығында;
 • білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша - күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 27 тамызы аралығында.

       Оқуға түсушілер білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау туралы өтінішіне білімі туралы құжаттың төлнұсқасын қоса бере отырып,«Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде 6697 нөмірімен тіркелген) № 086-У нысаны бойынша медициналық анықтаманы, «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде 6697 нөмірімен тіркелген) № 088-У нысаны бойынша I және II топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін медициналық-әлеуметтік сараптама қорытындысын, 3x4 көлеміндегі 4 фотосуретін қоса береді.

        Оқуға түсетін құжаттарды оқуға түсушінің жеке өзі немесе оның заңды өкілдері ұсынады.Қабылдау квотасы қарастырылған білім беру ұйымдарына оқуға түсуші тұлғалар санатты растайтын құжаттарын ұсынады.

Негізгі орта білім және жалпы орта білім негізінде  колледжге қабылдау келесі мамандықтар бойынша жүзеге асырылады:

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандық тарының коды

Білім беру бейіні, мамандық атауы

Біліктілік

Техникалық және кәсіптік білім үшін оқыту мерзімі

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

0402000

Дизайн (бейін бойынша) **

     

040201 3

 

Дизайнер

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

0413000

Сәндік-қолданбалы өнері және халықтық кәсіпшілік (бейін бойынша)**

     

041316 3

 

Суретші

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

0500000

Қызмет көрсету, экономика және басқару

     

0501000

Әлеуметтік жұмыс

     

050101 3

 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

0506000

Шаштараз өнері және сәндік косметика**

     

050601 2

 

Шаштараз-модельер

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

050608 1

 

Шаштараз шебері

1 год 10 мес.

10 мес.

050606 3

 

Суретші-модельер

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

0507000

Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және ұйымдастыру

     

050701 1

 

Консьерж*

1 жыл 10 ай

10 ай

050702 1

 

Швейцар

1 жыл 10 ай

10 ай

050703 1

 

Күтуші

1 жыл 10 ай

10 ай

050704 2

 

Әкімшілік көмекшісі

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

050705 3

 

Әкімшілік

2 жыл 10 ай

10 ай

050706 3

 

Супервайзер (ауысым басшысы)

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

0508000

Тамақтандыруды ұйымдастыру**

     

050801 2

 

Аспаз

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

050802 2

 

Кондитер

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

050804 2

 

Даяшы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

050806 3

 

Технолог-менеджер

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

0510000

Ісқағаздарын жүргізу және мұрағаттану (қолдану аясы және салалары бойынша)

     

 

ІІІ. Оқуға қабылдау емтихандары

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсу үшін түсу емтихандары:

 • негізгі орта (негізгі жалпы) білімі бар оқуға түсушілер үшін - негізгі орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары көлемінде екі пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және мамандық бейіні бойынша пән);
 • жалпы орта білімі бар оқуға түсушілер үшін үш пән (қазақ немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бейіні бойынша пән) бойынша;
 • мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар оқуға түсушілер үшін мамандықтың бейінді пәні бойынша өткізіледі.
 • мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін әңгімелесу түрінде өткізіледі;

Оқуға қабылдау  емтихандарының өткізу ережесі

      Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсу үшін түсу емтихандары, орта буын мамандарын даярлау үшін және:

 •  негізгі орта (негізгі жалпы) білімі бар оқуға түсушілер үшін - негізгі орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары көлемінде екі пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және мамандық бейіні бойынша пән);
 • мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін әңгімелесу түрінде өткізіледі;
 • жалпы орта білімі бар оқуға түсушілер үшін үш пән (қазақ немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бейіні бойынша пән) бойынша;
 • мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар оқуға түсушілер үшін мамандықтың бейінді пәні бойынша өткізіледі.

      Конкурс білім беру ұйымдары өткізген түсу емтихандарының нәтижелері бойынша алынған баллдар (бағалар) негізінде өткізіледі.

      Түсу емтихандары бекітілген кестеге сәйкес өткізіледі. Кестені түсу емтихандарының өтетін күні мен уақытын, орнын көрсете отырып білім беру ұйымдарының басшылары (3) жұмыс күнінен кешіктірмей емтихан өткізерден алдын бекітеді және оны ақпараттық стендтермен білім беру ұйымдарының интернет ресурстарында орналастырады.

      Білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілерге арналған түсу емтихандары әңгімелесу нысанында өткізіледі. Түсу емтихандарын және әңгімелесуді өткізу кезеңінде аудио-бейнежазба жүргізіледі.

      Қабылдау комиссиясы оқуға түсушімен тиісті бағыттар бойынша жеке әңгімелесуді жүргізеді. Қабылдау комиссиясы әр оқуға түсушімен әңгімелесуді 20 минуттан артық жүргізбейді. Әңгімелесуге арналған сұрақтар тізбесін қабылдау комиссиясының басшысы бекітеді.

      Түсу емтихандарының қорытындылары ақпараттық стендтерде және білім беру ұйымидарының интернет-ресурстарында түсу емтихандарын өткізген күні орналастырылады.

  Орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін адамдар үшін оқудың күндізгі нысанына түсу емтихандары - күнтізбелік жылдың 1 тамызы мен 27 тамызы аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына - күнтізбелік жылдың 1 тамызы мен 28 қыркүйегі аралығында; өнер және мәдениет мамандықтары бойынша арнаулы немесе шығармашылық емтихандар - күнтізбелік жылдың 21 шілдесі мен 28 шілдесі аралығында өткізіледі.

      Білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін тұлғалар үшін оқудың күндізгі нысанына түсу емтихандары күнтізбелік жылдың 1 тамызы мен 29 тамызы аралығындаөткізіледі.

      Түсу емтихандарын өткізу кезінде: тестілеу нысанында әрбір пән бойынша тестілеу тапсырмаларының (сұрақтарының) саны – 25; әрбір тест тапсырмасының дұрыс жауабы 1 балмен бағаланады; үш пән бойынша тестілеуге – 2 сағат 15 минут, ал екі пән бойынша – 1 сағат 30 минут беріледі; дұрыс жауаптар коды тестілеу аяқталғаннан кейін дереу ілінеді; тестілеу нәтижелері ол өткізілген күні хабарланады; пәндер бойынша емтихандар нысанында түсу емтихандарының нәтижелері бойынша алынған "3", "4", "5" бағаларын қабылдау комиссиясы мынадай шәкіл бойынша: "3" – 8 балға, "4" – 17 балға, "5" – 25 балға алмастырады.

       Білім беру ұйымдарына түсу емтихандары түсушілердің өтінішіне сәйкес қазақ немесе орыс тілдерінде өткізіледі. Түсу емтихандарын қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

      Техникалық және кәсіптік білім мамандықтарының бейіні бойынша жалпы білім беретін пәндердің тізбесі осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес айқындалады.

      «Дизайн» мамандығы бойынша колледжге оқуға түсетін тұлғалар осы Үлгі қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес бекітілген бағдарламалар бойынша өткізілетін шығармашылық емтихандар тапсырады.

Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтиханның кестесін (емтиханды өткізу нысаны, күні, уақыты мен өткізілетін орны, консультациялар) қабылдау комиссиясының төрағасы бекітеді және оны оқуға түсушілердің назарына құжаттарды қабылдау басталғанға дейін кешіктірмей жеткізіледі.

      Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихан басталғанға дейін оқуға түсушілерге емтихан материалдары беріледі және титулдық парақтарды ресімдеу тәртібі түсіндіріледі, сондай-ақ арнаулы және (немесе) шығармашылық емтиханның басталу және аяқталу уақыты, нәтижелерді жариялаудың уақыты мен орны және апелляцияға өтініштер беру рәсімі көрсетіледі.

      Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтиханның өткізу қорытындылары – бағалау ведомостарымен ресімделеді. Арнаулы емтихан "өтті" немесе "өтпеді" деген нысанда бағаланады. Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтиханның нәтижелері емтихан өткізілетін күні жарияланады.

            Білім беру ұйымында бірыңғай талаптардың сақталуын қамтамасыз ету және түсу емтихандар нәтижелерін бағалау кезіндегі даулы мәселелерді шешу, оқуға түсушілердің құқығын қорғау мақсатында білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен апелляциялық комиссия құрылады. Апелляциялық комиссия мүшелері тақ санынан тұрады. Апелляциялық комиссия мүшелері тесттік пәндер бойынша техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы педагогтердің санынан құрылады. Бір тестілеу пәні бойынша педагогтердің саны кемінде екі адамнан құрылады. Апелляциялық комиссия мүшелерінің құрамынан оның мүшелерінің көп дауысымен басшы сайланады.

      Түсу емтихандарының нәтижелерімен келіспеген тұлға апелляцияға шағым береді. Апелляцияға өтініш апелляциялық комиссияға түсу емтихандарының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін беріледі және апелляциялық комиссиямен өтініш оны берушісінің қатысуымен бір жұмыс күні ішінде өтініш берген күннен бастап қаралады. Апелляциялық комиссияның шешімі отырысқа оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі. Апелляциялық комиссияның шешімі отырысқа қатысушылардың көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, төрағаның дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссияның жұмысы төрағаның және барлық қатысушы апелляциялық комиссия мүшелерінің қолы қойылған хаттамамен ресімделеді.

ІV. Оқушы құрамына қабылдау

Орта буын, қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау:

 • оқудың күндізгі нысанына - күнтізбелік жылдың 25-31 тамызы аралығында;
 • оқудың кешкі және сырттай нысанына - күнтізбелік жылдың 15-30 қыркүйегі аралығында өткізіледі.

      Білікті жұмысшы кадрлар даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау:

 • оқудың күндізгі нысанына - негізгі орта немесе жалпы орта білімі туралы құжаттарда көрсетілген бейіндік пәндер бойынша бағалары, әңгімелесу нәтижелері ескеріле отырып іріктеу негізінде күнтізбелік жылдың 25 тамызы мен 31 тамызы аралығында;

     Қабылдау нәтижелері туралы ақпаратты қабылдау комиссиялары орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін оқудың күндізгі нысанына түсушілердің назарына - күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін, білікті жұмысшы кадрларды даярлау бойынша - күнтізбелік жылдың 10 қыркүйегіне дейін, кешкі және сырттай оқу нысандарына - күнтізбелік жылдың 30 қыркүйегіне дейін ақпараттық стендтерге немесе білім беру ұйымының интернет-ресурстарына орналастыру арқылы жеткізеді.

Қабылдау комиссиясының

 жауапты хатшысы:                                             А.Байжигитова

 

Қосымша  1

КМҚК «Бизнес және сервис колледжі»

қабылдау ережесіне

 

Колледжге түсу емтихандарына арналған техникалық және кәсіби білім беру бейіні бойынша жалпы білім беру пәндерінің тізбегі күндізгі бөлім

Техникалық және кәсіби білім беру мамандықтарының коды

Мамандықтар

Бейінді пәннің атауы

негізгі орта білім 9 сынып

жалпы орта білім 11 сынып

Оқыту тілі

+

 1. Оқыту тілі
 2. Қазақстан тарихы

+

0402000

«Дизайн» (бейін бойынша)

2 шығармашылық емтихан

2  шығармашылық емтихан

0413000

«Сәндік қолданбалы өнері және халықтық кәсіпшілік» (бейін бойынша)

2 шығармашылық емтихан

2  шығармашылық емтихан

0507000

«Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және ұйымдастыру»

Математика

Математика

0508000

«Тамақтандыруды ұйымдастыру»

Математика

Математика

0511000

«Туризм» (салалар бойынша)

География

География

0515000

«Менеджмент (салалар және қолдану аясы бойынша)»

Математика

Математика

0516000

«Қаржы»  (салалар бойынша)

Математика

Математика

0513000

«Маркетинг» (салалар бойынша)

Математика

Математика

0518000

«Есеп және аудит» (салалар бойынша)

Математика

Математика

0510000

«Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану»

Әдебиет (оқыту тілі бойынша)

Қазақ тілі/ Орыс тілі

0506000

«Шаштараз өнері және сәндік косметика»

Химия

Химия

0501000

«Әлеуметтік жұмыс»

Қазақстан тарихы

Дүниежүзілік тарих

0601000

«Стандарттау метрология және сертификаттау»(салалар бойынша)

Математика

Математика

1226000

«Тамақтандыру кәсіпорындарының өнімін өндіру технологиясы  және оны ұйымдастыру»

Биология

Химия

1211000

«Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу»

Математика

Математика

1213000

«Аң терісі мен қой терісі бұйымдары өндірісінің технологиясы»

Математика

Математика

1215000

«Жеңіл өнеркәсіп ұйымдарының жабдығы»

Биология

Химия


Қосымша  2

КМҚК «Бизнес және сервис колледжі» қабылдау ережесіне

                                                           

Техникалық және кәсіптік білім мамандықтарының коды

Мамандықтың атауы

Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихандарды өткізу нысаны

Негізгі орта (жалпы негізгі) білім базасында

Орта (жалпы орта) білім базасында

0400000 – Өнер және мәдениет

0402000

Дизайн (бейін бойынша)

Сурет және кескіндеме, композиция

Сурет және кескіндеме, композиция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миссия

Экономика саласында мемлекет пен аймақтың өндірістік әлеуетін көтере алатын, бәсекеге қаблетті, жоғары дәрежелі теориялық және практикалық дағды мен жеке тұлғалық қасиетті игерген мамандарды дайындау.

Болжау

Бизнес және сервис колледжі - Шығыс Қазақстан облысы және Қазақстан республикасының сервис, экономика және басқару саласындағы техникалық және кәсіптік білім берудің үздігі, корпоративті менеджменттің тиімді жүйесін меңгерген оқытушылар мен білімгерлердің, жұмыс берушілердің тағы басқа қызығушылық танытқан жақтардың мүддесіне сай қызмет ететін инновациялық білім беру мекемесі.

«Бизнес және сервис
колледжі» КМҚК

Әрленім және құрастыру
SemStar

Яндекс.Метрика