Абай облысы ББ
«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК

Тізім
Виртуальная приемная комиссия для абитуриентов КГКП «КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА И СЕРВИСА»:

Instagram колледжа

WhatsApp колледжа

Сайт колледжа

Контактные телефоны:

8 708 619 64 59
50-58-98

Әдістемелік қызмет

БжСК-де  әдістемелік жұмыс төмендегідей жұмыстардан тұрады:

 • мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын іске асыруды қамтамасыз ететін заманауи тиімді білім беру технологиялары негізінде білім беру мазмұнын жетілдіру.
 • педагогикалық ұжым қызметінің диагностикасы мен мониторингі және оқыту сапасы негізінде колледждің оқу-тәрбие процесін тиімді басқару;
 • оқыту, жүйелеу және тарату, шығармашылықпен жұмыс істейтін колледж педагогтарының тәжірибесімен алмасу, оқытудың жаңа тиімді түрлері мен әдістерін іздестіру және оларды насихаттау;
 • педагогикалық ұжымның әдістемелік тақырыбын және педагогтың жеке проблемалық-іздестіру әдістемелік тақырыбын іске асыру арқылы кәсіби шеберлік пен әдістемелік жүйелерді арттырудың жеке жоспарлары негізінде педагогтардың өзіндік қызметін ұйымдастыру;
 • әдістемелік әзірлемелерді, авторлық бағдарламаларды, оқу-әдістемелік құралдарды, оқулықтарды, электрондық оқу құралдарын және электрондық оқулықтарды әзірлеуде, пәндер әдістемелік кешендерімен қамтамасыз етуде педагогтарға көмек көрсету;
 • оқу бағдарламаларының орындалуын және оқытушылардың сабақ өткізу сапасын бақылау.

Колледжде әдістемелік қызмет «Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру Ережелері» негізінде ұйымдастырылады.

Колледждегі әдістемелік жұмысқа жалпы басшылықты директор жүзеге асырады. Тікелей ұйымдастырушы - колледж әдіскері.

Әдістемелік кабинет жұмысының мазмұны және ұйымдастыруы

Әдістемелік кабинеттің жұмысын ұйымдастыру әдістемелік қызмет оқу жылына әзірленетін  жоспарына (Ф-ДП-05-01-2018-01) сәйкес жүзеге асырылады..

Әдістемелік жұмыс туралы есеп әдістемелік кеңестің соңғы отырысында тыңдалады және келесі ақпаратты және талдауды қамтиды:

- өткізілген әдістемелік кеңестер;

- жас оқытушы мектебінің жұмысы;

- колледж оқытушыларының ашық сабақтары;

- ПЦК апталары;

- студенттік ғылыми-практикалық конференциялар;

- колледж педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және аттестациялау;

- баспа қызметі.

Әдістемелік кеңестің жұмысын ұйымдастыру.

БжСК әдістемелік қызметі бойынша негізгі алқалы орган әдістемелік кеңес болып табылады. Әдістемелік кеңес колледжде әдістемелік жұмысты ұйымдастыру мәселелері бойынша консультативтік орган болып табылады.

Әдістемелік кеңестің құрамына: колледж әкімшілігінің мүшелері, бөлім меңгерушілері, ПЦК төрағалары, оқытушылар, өндірістік оқыту шеберлері кіреді. Әдістемелік кеңестің жұмысын басқару «Әдістемелік кеңес туралы Ережеге» сәйкес жүргізіледі.

Әдістемелік кеңес педагогикалық кеңесте қаралған жоспарға сәйкес жұмыс жүргізеді. Әдістемелік кеңестің отырыстары екі айда бір рет, колледжішілік іс-шаралар циклограммасына сәйкес ұйымдастырылады.

ШЕБЕРЛІК МЕКТЕБІ.

Шеберлік мектебінің мақсаты - "Білім туралы" Заңның талаптарына сәйкес жас және жаңадан бастаған педагогтардың кәсіби және педагогикалық деңгейін жоспарлы және жүйелі түрде арттыруды қамтамасыз ету  әдістемелік көмек көрсету.

Шеберлік мектебінің негізгі міндеттері:

- жас және жаңа бастаған оқытушылардың кәсіби және педагогикалық-психологиялық деңгейін арттыру;

- колледждегі еңбек шарттары мен талаптарына оқытушылардың бейімделу кезеңін жеделдету;

- колледж мамандықтарының ерекшеліктеріне және оқытудың кәсіптік бағытына сәйкес оқыту әдістемесі бойынша білімді кеңейту және тереңдету;

- оқу іс-әрекетін жобалау, сабақтарды үлгілеу дағдылары мен біліктерін қалыптастыру;

- педагогикалық ұжымның жалпы колледждік әдістемелік  мәселелі - ізденіс тақырыбы аясында жеке әдістемелік тақырыпты жүзеге асырудың перспективалық жоспары мен өзін-өзі жетілдіру жоспары негізінде өзіндік білім беру қызметін жобалау және жүзеге асыру дағдылары мен іскерлігін қалыптастыру;

- студенттермен тәрбие жұмысын ұйымдастыру, студенттердің сабақтан тыс іс-әрекетін қалыптастыру;

- оқытудың дидактикасы, қазіргі ақпараттық-коммуникациялық және білім беру технологиялары туралы білімді қалыптастыру.

- электронды және қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру;

- Қызығушылықты, ниетін, шығармашылық және ғылыми жұмыспен айналысуды қалыптастыру;

- тұрақты кәсіби құндылықтар мен көзқарастарды қалыптастыру;

- оқыту мен тәрбиелеудің табыстылығын диагностикалаудың заманауи тәсілдерін қолдана білуді қалыптастыру.

Шеберлік мектебі жұмысының мазмұны

 Мектеп жұмысы әртүрлі формалар мен әдістерді қолдану негізінде отырыстарды ұйымдастыру арқылы жүргізіледі: белгіленген отырыстар, мастер - кластар, теориялық және практикалық бағыттағы оқыту семинарлары, конкурстар, тренингтер, фестивальдар, педагогикалық экскурсиялар, көрмелер, шығармашылық есептер, презентациялар және т. б.

 Шеберлік мектебінің жұмысы үш кезеңнен тұрады: бірінші, екінші және үшінші оқу жылы.

 Бірінші жылы міндетті түрде оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру және бейімдеу үшін жас маманға қажетті бірқатар тақырыптар қарастырылады:

- оқу орнындағы жұмыс тәртібімен танысу;

- кітапхана жұмысымен танысу және оқытушыларға оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етуге көмек көрсету;

- оқу орнының қызметі бойынша нормативтік құжаттармен танысу (жарғы, білім беру стандарттары));

- нормативтік құжаттармен және тәрбие жұмысын ұйымдастырумен танысу;

- кәсіби бағдар жұмысын ұйымдастыру;

- журналдармен жұмыс, оқушыларды аттестаттау, есеп беру құжаттары;

 Мектеп жұмысында маңызды буын сабақты дайындау және ұйымдастыру, оны жобалау болып табылады.

Жұмыстың екінші және үшінші жылдары әртүрлі әдістерді, нысандарды, технологияларды терең зерделеу үшін отырыстарды өткізуді көздейді.

Мектеп отырыстарында:

- Сабақ-оқытуды ұйымдастырудың негізгі түрі. Сабақ түрлері. Тақырып мазмұнына және мақсатты қондырғыларға сәйкес сабақ түрі мен түрін таңдау біліктілігі;

- Сабақ түрлері. Тақырып мазмұнына және мақсатты қондырғыларға сәйкес сабақ түрін таңдау біліктілігі;

- Оқу үрдісінде пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру.

- Құзыретті мамандарды даярлаудағы интеграцияланған бағдарламалар;

- Имитациялық фирманың қызметі шеңберінде студенттердің оқу және ғылыми-зерттеу жұмыстарын аймақтандыру және ұйымдастыру;

- Оқытудың кәсіби бағыты; мотивациялық орта құру және оның білім сапасын арттырудағы рөлі;

- Студенттердің білімін бақылау формалары. Оларды қолданудың тиімділігі;

- Сабақ пен сабақтан тыс уақытта студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру;

- Оқытудың заманауи құралдары, олардың жіктелуі. Оқытудағы рөлі мен орны. Ақпараттық технологиялар. Электрондық оқыту;

- Оқытушының өзіндік білім беру қызметін жоспарлау. Педагогикалық ұжымның және педагогтың әдістемелік тақырыбы. Оны жүзеге асыру жолдары;

- Оқу-әдістемелік кешен және пәнді әдістемелік қамтамасыз ету туралы түсінік, оны әзірлеу және жұмыс жүйесі. Оқытылатын пәндер бойынша электрондық база құру.

Ақпараттық-коммуникациялық және білім беру технологияларына ерекше көңіл бөлінеді, олар кәсіби дайындық жағдайында мамандықтардың ерекшелігіне де, оқытылатын пәндердің ерекшелігіне де аса өзекті және қолайлы. Негізінен бұл практикаға бағытталған және жеке тұлғаға бағытталған технологиялар: оқу және ғылыми зерттеулер, іскерлік және рөлдік ойындар, жобалау және модельдеу, деңгейлік дифференциация, кейс-технология және т. б.

Абай облысы ББ «Бизнес және сервис колледжі» КМҚК

Әрленім және құрастыру
SemStar

Қазақстан, Абай облысы, Семей қ,
к. Ж. Аймауытов, 143 «а»
e-mail: biznes_sbk@mail.ru
Приемная: 8 (7222) 50-58-98
Тел.: 8 (7222) 50-70-73, 50-71-18
Факс: 8 (7222) 50-58-98, 50-70-78

Әдістемелік қызмет

БжСК-де  әдістемелік жұмыс төмендегідей жұмыстардан тұрады:

 • мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын іске асыруды қамтамасыз ететін заманауи тиімді білім беру технологиялары негізінде білім беру мазмұнын жетілдіру.
 • педагогикалық ұжым қызметінің диагностикасы мен мониторингі және оқыту сапасы негізінде колледждің оқу-тәрбие процесін тиімді басқару;
 • оқыту, жүйелеу және тарату, шығармашылықпен жұмыс істейтін колледж педагогтарының тәжірибесімен алмасу, оқытудың жаңа тиімді түрлері мен әдістерін іздестіру және оларды насихаттау;
 • педагогикалық ұжымның әдістемелік тақырыбын және педагогтың жеке проблемалық-іздестіру әдістемелік тақырыбын іске асыру арқылы кәсіби шеберлік пен әдістемелік жүйелерді арттырудың жеке жоспарлары негізінде педагогтардың өзіндік қызметін ұйымдастыру;
 • әдістемелік әзірлемелерді, авторлық бағдарламаларды, оқу-әдістемелік құралдарды, оқулықтарды, электрондық оқу құралдарын және электрондық оқулықтарды әзірлеуде, пәндер әдістемелік кешендерімен қамтамасыз етуде педагогтарға көмек көрсету;
 • оқу бағдарламаларының орындалуын және оқытушылардың сабақ өткізу сапасын бақылау.

Колледжде әдістемелік қызмет «Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру Ережелері» негізінде ұйымдастырылады.

Колледждегі әдістемелік жұмысқа жалпы басшылықты директор жүзеге асырады. Тікелей ұйымдастырушы - колледж әдіскері.

Әдістемелік кабинет жұмысының мазмұны және ұйымдастыруы

Әдістемелік кабинеттің жұмысын ұйымдастыру әдістемелік қызмет оқу жылына әзірленетін  жоспарына (Ф-ДП-05-01-2018-01) сәйкес жүзеге асырылады..

Әдістемелік жұмыс туралы есеп әдістемелік кеңестің соңғы отырысында тыңдалады және келесі ақпаратты және талдауды қамтиды:

- өткізілген әдістемелік кеңестер;

- жас оқытушы мектебінің жұмысы;

- колледж оқытушыларының ашық сабақтары;

- ПЦК апталары;

- студенттік ғылыми-практикалық конференциялар;

- колледж педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және аттестациялау;

- баспа қызметі.

Әдістемелік кеңестің жұмысын ұйымдастыру.

БжСК әдістемелік қызметі бойынша негізгі алқалы орган әдістемелік кеңес болып табылады. Әдістемелік кеңес колледжде әдістемелік жұмысты ұйымдастыру мәселелері бойынша консультативтік орган болып табылады.

Әдістемелік кеңестің құрамына: колледж әкімшілігінің мүшелері, бөлім меңгерушілері, ПЦК төрағалары, оқытушылар, өндірістік оқыту шеберлері кіреді. Әдістемелік кеңестің жұмысын басқару «Әдістемелік кеңес туралы Ережеге» сәйкес жүргізіледі.

Әдістемелік кеңес педагогикалық кеңесте қаралған жоспарға сәйкес жұмыс жүргізеді. Әдістемелік кеңестің отырыстары екі айда бір рет, колледжішілік іс-шаралар циклограммасына сәйкес ұйымдастырылады.

ШЕБЕРЛІК МЕКТЕБІ.

Шеберлік мектебінің мақсаты - "Білім туралы" Заңның талаптарына сәйкес жас және жаңадан бастаған педагогтардың кәсіби және педагогикалық деңгейін жоспарлы және жүйелі түрде арттыруды қамтамасыз ету  әдістемелік көмек көрсету.

Шеберлік мектебінің негізгі міндеттері:

- жас және жаңа бастаған оқытушылардың кәсіби және педагогикалық-психологиялық деңгейін арттыру;

- колледждегі еңбек шарттары мен талаптарына оқытушылардың бейімделу кезеңін жеделдету;

- колледж мамандықтарының ерекшеліктеріне және оқытудың кәсіптік бағытына сәйкес оқыту әдістемесі бойынша білімді кеңейту және тереңдету;

- оқу іс-әрекетін жобалау, сабақтарды үлгілеу дағдылары мен біліктерін қалыптастыру;

- педагогикалық ұжымның жалпы колледждік әдістемелік  мәселелі - ізденіс тақырыбы аясында жеке әдістемелік тақырыпты жүзеге асырудың перспективалық жоспары мен өзін-өзі жетілдіру жоспары негізінде өзіндік білім беру қызметін жобалау және жүзеге асыру дағдылары мен іскерлігін қалыптастыру;

- студенттермен тәрбие жұмысын ұйымдастыру, студенттердің сабақтан тыс іс-әрекетін қалыптастыру;

- оқытудың дидактикасы, қазіргі ақпараттық-коммуникациялық және білім беру технологиялары туралы білімді қалыптастыру.

- электронды және қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру;

- Қызығушылықты, ниетін, шығармашылық және ғылыми жұмыспен айналысуды қалыптастыру;

- тұрақты кәсіби құндылықтар мен көзқарастарды қалыптастыру;

- оқыту мен тәрбиелеудің табыстылығын диагностикалаудың заманауи тәсілдерін қолдана білуді қалыптастыру.

Шеберлік мектебі жұмысының мазмұны

 Мектеп жұмысы әртүрлі формалар мен әдістерді қолдану негізінде отырыстарды ұйымдастыру арқылы жүргізіледі: белгіленген отырыстар, мастер - кластар, теориялық және практикалық бағыттағы оқыту семинарлары, конкурстар, тренингтер, фестивальдар, педагогикалық экскурсиялар, көрмелер, шығармашылық есептер, презентациялар және т. б.

 Шеберлік мектебінің жұмысы үш кезеңнен тұрады: бірінші, екінші және үшінші оқу жылы.

 Бірінші жылы міндетті түрде оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру және бейімдеу үшін жас маманға қажетті бірқатар тақырыптар қарастырылады:

- оқу орнындағы жұмыс тәртібімен танысу;

- кітапхана жұмысымен танысу және оқытушыларға оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етуге көмек көрсету;

- оқу орнының қызметі бойынша нормативтік құжаттармен танысу (жарғы, білім беру стандарттары));

- нормативтік құжаттармен және тәрбие жұмысын ұйымдастырумен танысу;

- кәсіби бағдар жұмысын ұйымдастыру;

- журналдармен жұмыс, оқушыларды аттестаттау, есеп беру құжаттары;

 Мектеп жұмысында маңызды буын сабақты дайындау және ұйымдастыру, оны жобалау болып табылады.

Жұмыстың екінші және үшінші жылдары әртүрлі әдістерді, нысандарды, технологияларды терең зерделеу үшін отырыстарды өткізуді көздейді.

Мектеп отырыстарында:

- Сабақ-оқытуды ұйымдастырудың негізгі түрі. Сабақ түрлері. Тақырып мазмұнына және мақсатты қондырғыларға сәйкес сабақ түрі мен түрін таңдау біліктілігі;

- Сабақ түрлері. Тақырып мазмұнына және мақсатты қондырғыларға сәйкес сабақ түрін таңдау біліктілігі;

- Оқу үрдісінде пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру.

- Құзыретті мамандарды даярлаудағы интеграцияланған бағдарламалар;

- Имитациялық фирманың қызметі шеңберінде студенттердің оқу және ғылыми-зерттеу жұмыстарын аймақтандыру және ұйымдастыру;

- Оқытудың кәсіби бағыты; мотивациялық орта құру және оның білім сапасын арттырудағы рөлі;

- Студенттердің білімін бақылау формалары. Оларды қолданудың тиімділігі;

- Сабақ пен сабақтан тыс уақытта студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру;

- Оқытудың заманауи құралдары, олардың жіктелуі. Оқытудағы рөлі мен орны. Ақпараттық технологиялар. Электрондық оқыту;

- Оқытушының өзіндік білім беру қызметін жоспарлау. Педагогикалық ұжымның және педагогтың әдістемелік тақырыбы. Оны жүзеге асыру жолдары;

- Оқу-әдістемелік кешен және пәнді әдістемелік қамтамасыз ету туралы түсінік, оны әзірлеу және жұмыс жүйесі. Оқытылатын пәндер бойынша электрондық база құру.

Ақпараттық-коммуникациялық және білім беру технологияларына ерекше көңіл бөлінеді, олар кәсіби дайындық жағдайында мамандықтардың ерекшелігіне де, оқытылатын пәндердің ерекшелігіне де аса өзекті және қолайлы. Негізінен бұл практикаға бағытталған және жеке тұлғаға бағытталған технологиялар: оқу және ғылыми зерттеулер, іскерлік және рөлдік ойындар, жобалау және модельдеу, деңгейлік дифференциация, кейс-технология және т. б.

Миссия

Экономика саласында мемлекет пен аймақтың өндірістік әлеуетін көтере алатын, бәсекеге қаблетті, жоғары дәрежелі теориялық және практикалық дағды мен жеке тұлғалық қасиетті игерген мамандарды дайындау.

Болжау

Бизнес және сервис колледжі - Абай облысы және Қазақстан республикасының сервис, экономика және басқару саласындағы техникалық және кәсіптік білім берудің үздігі, корпоративті менеджменттің тиімді жүйесін меңгерген оқытушылар мен білімгерлердің, жұмыс берушілердің тағы басқа қызығушылық танытқан жақтардың мүддесіне сай қызмет ететін инновациялық білім беру мекемесі.

«Бизнес және сервис
колледжі» КМҚК

Әрленім және құрастыру
SemStar

Яндекс.Метрика